Privacy policy disclaimer - Politique de confidentialité

privacy beleid privacy policy avg gdpr

ALGEMEEN PRIVACY BELEID

Wij houden, net als jij, van privacy, en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Op deze pagina willen we duidelijkheid geven over hoe we met die informatie omgaan als je onze website bezoekt of inschrijft op onze nieuwsbrief.
Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met ons privacy en cookie beleid.

Privacy in de lessen of in individuele sessies

We nemen hierbij de gelegenheid om duidelijk te maken dat privacy voor ons essentieel is, niet alleen tijdens het gebruik maken van onze site, maar ook tijdens sessies (individueel of in groep).
We dringen er op aan dat alles wat gezegd en gedeeld wordt in individuele sessies of in groepssessies vertrouwelijk behandeld wordt. Het is vanzelfsprekend dat wij dit principe hanteren, maar wij verwachten ditzelfde ook van jou. Iedereen heeft er recht op een eigen mening te hebben, en we staan allemaal op een ander punt in ons proces, dus is het niet aan ons om te oordelen (of roddelen) over anderen.

Algemene disclaimer

Gelieve deze disclaimer aandachtig te lezen voordat u de door ons beheerde websites lotuscoaching.be en defakkel-latorche.be gebruikt.
De inhoud van deze website is het intellectuele eigendom van Inge Masureel. U mag deze inhoud niet hergebruiken, opnieuw publiceren of herdrukken zonder onze schriftelijke toestemming.
Alle geplaatste informatie is louter bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als een vervanging voor professioneel advies. Als u
besluit te handelen naar aanleiding van informatie op deze website, doet u dat op eigen risico.
Hoewel de informatie op deze website naar beste vermogen is gecontroleerd, kunnen wij niet garanderen dat er geen fouten of vergissingen in staan.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van de Algemene Voorwaarden, het privacy beleid en disclaimer op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Als u er zeker van wilt zijn dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen, raden wij u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken. Door deze website te raadplegen nadat wij wijzigingen hebben aangebracht, gaat u ermee akkoord deze wijzigingen te aanvaarden, ongeacht of u ze al dan niet hebt doorgenomen.

Gezondheids- en medische disclaimer

Op deze website vindt u algemene informatie en discussies over gezondheid en aanverwante onderwerpen. De informatie en andere inhoud op deze pagina’s, of in de gelinkte materialen, zijn niet bedoeld en mogen niet worden opgevat als medisch advies, noch is de informatie een vervanging voor professionele medische expertise of behandeling.
Als u of een ander persoon een medische kwestie heeft, dient u uw zorgverlener te raadplegen of een andere professionele medische behandeling te zoeken. Negeer nooit professioneel medisch advies of wacht nooit met het inwinnen van advies vanwege iets dat u op deze website of in andere gelinkte materialen hebt gelezen. Als u denkt dat u mogelijk een medisch noodgeval hebt, bel dan onmiddellijk uw arts of de hulpdiensten.

Disclaimer betreffende links

De websites lotuscoaching.be en defakkel-latorche.be kunnen links bevatten naar websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Deze links en de inhoud van deze andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Aangezien wij geen controle hebben over de sites van derden, erkent en aanvaardt de gebruiker hierbij dat lotuscoaching.be en defakkel-latorche.be niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud of het materiaal op dergelijke sites.
Als u besluit websites van derden te bezoeken via links op deze websites, doet u dit op eigen risico.

Getuigenis disclaimer

Getuigenissen die op deze website verschijnen, worden in verschillende vormen ontvangen via een verscheidenheid aan methodes. De getuigenissen weerspiegelen de echte ervaringen van personen die onze cursussen hebben gevolgd en/of diensten hebben gebruikt. Individuele resultaten kunnen echter variëren. Wij beweren niet, noch mag de lezer aannemen, dat een individuele ervaring die wordt beschreven typerend of representatief is voor wat een ander persoon zou kunnen ervaren.
De getoonde getuigenissen zijn woordelijk weergegeven, met uitzondering van grammaticale of typefouten correcties. Sommige getuigenissen kunnen zijn bewerkt voor de duidelijkheid, of ingekort in gevallen waar de oorspronkelijke getuigenis extra informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek. Wij zijn niet  verantwoordelijk voor de meningen of commentaren geplaatst op deze website, en delen niet noodzakelijk de meningen, standpunten of commentaren van publicaties op deze website. Alle geuite meningen zijn strikt de mening van de poster of recensent. Alle getuigenissen worden op echtheid gecontroleerd voordat ze worden geplaatst om publiekelijk te worden bekeken.
Getuigenissen op deze website zijn niet bedoeld, noch mogen zij worden opgevat, als beweringen dat de vermelde diensten kunnen worden gebruikt om een
diagnose te stellen, een ziekte te behandelen of te genezen. Geen enkele getuigenis is klinisch bewezen of geëvalueerd, en er zijn geen medische claims gemaakt.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je wil gebruik maken van onze diensten vragen we je om je persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt (inschrijving cursus, aanmelden nieuwsbrief, vragen/opmerkingen beantwoorden, …).
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van WordPress.com, contactform7.com.
De verwerking van die persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn ingevoerd.
Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Als je een e-mail of ander bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant is. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken, en geven die ook niet door aan derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze site. De gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van WordPress.com of plug-ins die gebruikt zijn voor de functionaliteit van de website.
Wij gebruiken alleen WordPress-plugins en -thema’s die door WordPress.org worden gehost. De richtlijnen van WordPress.org verbieden duidelijk het volgen van gebruikers zonder hun expliciete geïnformeerde toestemming.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Voor meer informatie, zie onze pagina cookiebeleid.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken informatie enkel voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hebben verkregen om dit voor een ander doeleind te gebruiken.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

We stellen geen bepaalde tijdslimiet voor het bewaren van informatie, omdat we die nodig kunnen hebben voor toekomstige activiteiten. Als je wilt dat je informatie uit onze database wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. We zullen dit verwijderen wanneer er zorgen zijn over uw privacy of wanneer je niet langer informatie over onze diensten wenst te ontvangen.

Informatie delen met andere partijen

Wij delen geen informatie met derden.
Enkel WordPress-plugins en -thema’s die door WordPress.org worden gehost zijn op onze website geïnstalleerd. De richtlijnen van WordPress.org verbieden duidelijk het volgen van gebruikers zonder hun expliciete geïnformeerde toestemming.
Er kunnen wel enkele WordPress-plugins op deze website zijn, die gegevens, inclusief persoonlijke informatie, kunnen doorgeven aan externe servers om te verwerken, zoals Akismet Anti-Spam of Jetpack van WordPress.com.

Veranderingen

Dit privacy beleid is aangepast aan het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen of veranderingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit beleid te raadplegen.
Als je wilt dat je informatie uit onze database wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. We zullen je gegevens verwijderen en ervoor zorgen dat je niet langer informatie over onze diensten wenst te ontvangen.
Als je je gegevens wil aanpassen kan dit ook door contact met ons op te nemen

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens wilt aanpassen of je informatie uit onze database wil laten verwijderen, kan dit ook door contact met ons op te nemen.
Onderaan iedere nieuwsbrief is er de vermelding hoe je je kan afmelden.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG genoemd) voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je contact met ons opnemen.

——–

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Nous sommes conscients que vous nous faites confiance. Nous considérons donc qu’il est de notre responsabilité de protéger votre vie privée. Sur cette page, nous vous ferons savoir quelles informations nous recueillons lorsque vous utilisez notre site web et vous abonnez à notre bulletin d’information, pourquoi nous recueillons ces informations et comment nous les utilisons pour améliorer votre expérience d’utilisateur.

Respect de la vie privée dans les cours ou dans les séances individuelles

Nous profitons de l’occasion pour préciser que le respect de la vie privée est essentiel pour nous, non seulement lors de l’utilisation de notre site, mais aussi pendant les sessions (individuelles ou en groupe).
Nous insistons sur le fait que tout ce qui est dit et partagé lors des sessions individuelles ou de groupe reste confidentiel. Il va sans dire que nous adhérons à ce principe, mais nous attendons la même chose de vous. Chacun a le droit d’avoir sa propre opinion, et nous sommes tous à un stade différent de notre processus, il ne nous appartient donc pas de juger (ou de parler sur) les autres.

Avis de non-responsabilité générale

Veuillez lire attentivement cette clause de non-responsabilité avant d’utiliser le site web latorche-3piliers.fr géré par nos soins.
Le contenu du site est la propriété intellectuelle de Dominique Delaunoy. Vous ne pouvez pas réutiliser, republier ou réimprimer ce contenu sans notre consentement écrit.
Toutes les informations affichées le sont à des fins éducatives et informatives uniquement. Il n’est pas destiné à remplacer les conseils d’un professionnel. Si vous décidez d’agir sur la base des informations contenues dans ce site web, vous le faites à vos propres risques.
Bien que les informations contenues dans ce site web aient été vérifiées au mieux, nous ne pouvons garantir qu’elles ne contiennent pas d’erreurs ou de fautes.
Nous nous réservons le droit, à notre discrétion, de changer, modifier, ajouter ou supprimer des parties des conditions générales, de la politique de confidentialité et de la clause de non-responsabilité à tout moment. Si vous voulez vous assurer que vous êtes au courant des dernières modifications, nous vous recommandons de visiter ces pages régulièrement. En consultant ce site web après que nous ayons apporté des modifications, vous acceptez ces modifications, que vous les ayez lues ou non.

Avis de non-responsabilité en matière de santé et de médecine

Ce site web fournit des informations générales et des discussions sur la santé et les sujets connexes. Les informations et autres contenus de ces pages, ou des documents liés, ne sont pas destinés et ne doivent pas être interprétés comme des conseils médicaux, et les informations ne remplacent pas l’expertise ou le traitement médical professionnel.
Si vous ou toute autre personne avez un problème médical, vous devez consulter votre prestataire de soins de santé ou chercher un autre traitement médical professionnel. N’ignorez jamais l’avis d’un professionnel de la santé et ne tardez pas à le solliciter en raison de ce que vous avez lu sur ce site ou dans d’autres documents liés. Si vous pensez avoir une urgence médicale, appelez immédiatement votre médecin ou les services d’urgence.

Avis de non-responsabilité concernant les liens

Le site latorche-3piliers.fr peut contenir des liens vers des sites web détenus ou exploités par des tiers.  Ces liens et le contenu de ces autres sites web sont fournis uniquement pour votre commodité. Comme nous n’avons aucun contrôle sur les sites tiers, l’utilisateur reconnaît et accepte que defakkel-latorche.be et lotuscoaching.be ne sont pas responsables du contenu ou du matériel de ces sites.
Si vous décidez de visiter des sites web tiers par le biais de liens sur ces sites, vous le faites à vos propres risques.

Clause de non-responsabilité concernant les témoignages

Les témoignages qui apparaissent sur ce site web sont reçus sous diverses formes et par diverses méthodes. Les témoignages reflètent les expériences réelles de personnes qui ont suivi nos cours et/ou utilisé nos services. Toutefois, les résultats individuels peuvent varier. Nous ne prétendons pas, et le lecteur ne doit pas supposer, que toute expérience individuelle décrite est typique ou représentative de ce qu’une autre personne peut vivre.
Les témoignages affichés sont textuels, à l’exception des corrections d’erreurs grammaticales ou typographiques. Certains témoignages peuvent avoir été édités pour plus de clarté, ou raccourcis dans les cas où le témoignage original contenait des informations supplémentaires non pertinentes pour le grand public. Nous ne sommes pas responsables des opinions ou des commentaires publiés sur ce site web, et nous ne partageons pas nécessairement les opinions, points de vue ou commentaires des publications de ce site web. Toutes les opinions exprimées sont strictement celles du posteur ou de l’examinateur. L’authenticité de tous les témoignages est vérifiée avant d’être mis en ligne.
Les témoignages figurant sur ce site web ne sont pas destinés, et ne doivent pas être interprétés, comme des affirmations selon lesquelles les services énumérés peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une quelconque maladie. Aucun des témoignages n’a été cliniquement prouvé ou évalué, et aucune allégation médicale n’a été faite.

Utilisation des données collectées

Utilisation de nos services

Si vous souhaitez utiliser nos services, nous vous demandons de nous fournir vos données personnelles. Ces données sont traitées conformément à la finalité pour laquelle elles ont été fournies (inscription à un cours, abonnement à la lettre d’information, réponse aux questions/remarques, …).
Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de WordPress.com, contactform7.com.
Le traitement de ces données à caractère personnel est limité au minimum nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été saisies. Nous ne combinons pas ces données avec d’autres données personnelles dont nous disposons.

Communication

Si vous nous envoyez un courriel ou un autre message, nous pouvons conserver ces messages. Parfois, nous vous demanderons des informations personnelles qui sont pertinentes pour la situation en question. Nous ne combinons pas ces informations avec d’autres informations personnelles que nous avons en notre possession, et nous ne les transmettons pas à des tiers.

Cookies

Ce site web utilise des cookies pour analyser l’utilisation de ce site. Les informations générées sur votre utilisation du site web peuvent être transférées vers des serveurs sécurisés de WordPress.com ou des plug-ins utilisés pour la fonctionnalité du site web.
Nous n’utilisons que des plug-ins et des thèmes WordPress hébergés par WordPress.org. Les lignes directrices de WordPress.org interdisent clairement de suivre les utilisateurs sans leur consentement éclairé et explicite. Nous utilisons ces informations pour suivre la manière dont vous utilisez le site web, pour compiler des rapports sur l’activité du site web et pour fournir d’autres services liés à l’activité du site web et à l’utilisation d’Internet.
Pour plus d’informations, consultez notre page Politique de cookies.

Objectifs

Nous recueillons ou utilisons les informations uniquement aux fins décrites dans la présente politique de confidentialité, sauf si nous avons obtenu votre consentement préalable pour les utiliser à d’autres fins.

Combien de temps vos données seront-elles conservées

Nous ne fixons pas de délai précis pour la conservation des informations, car nous pouvons en avoir besoin pour nos activités futures. Si vous souhaitez que vos informations soient supprimées de notre base de données, veuillez nous contacter. Nous les supprimerons si votre vie privée est menacée ou si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations sur nos services.

Partage d’informations avec des tiers

Nous ne partageons pas les informations avec des tiers.
Seuls les plugins et thèmes WordPress hébergés par WordPress.org sont installés sur notre site. Les directives de WordPress.org interdisent clairement de suivre les utilisateurs sans leur consentement explicite et éclairé. Cependant, il peut y avoir certains plugins WordPress sur ce site web qui peuvent transférer des données, y compris des informations personnelles, à des serveurs externes pour traitement, tels que Akismet Anti-Spam ou Jetpack de WordPress.com.

Changements

Cette politique de confidentialité est adaptée à l’utilisation et aux possibilités de ce site. Tout ajustement ou modification du site peut entraîner des changements dans la présente déclaration de confidentialité. Il est donc conseillé de consulter régulièrement cette politique.

Si vous souhaitez que vos informations soient supprimées de notre base de données, veuillez nous contacter. Nous supprimerons vos informations et veillerons à ce que vous ne receviez plus d’informations sur nos services.
Si vous souhaitez modifier vos coordonnées, vous pouvez également le faire en nous contactant.

Personnaliser / désabonner la communication

Si vous souhaitez modifier vos données ou faire supprimer vos informations de notre base de données, vous pouvez le faire en nous contactant.
Au bas de chaque bulletin d’information, il y a un avis sur la façon de se désabonner.

Questions et réactions

Nous vérifions régulièrement notre conformité avec la RGPD (règlement général sur la protection des données). Si vous avez des questions concernant cette déclaration de confidentialité, veuillez nous contacter.

fr_FRFR