Feedback cursus ‘Leef vanuit je kracht’

De door Inge gegeven cursus over het in onze kracht komen en blijven, is dat werkelijk op een formidabele manier, in die zin dat zij zichzelf erin legt, eigen ervaringen erbij verwevend en de materie zeer praktisch maar veelomvattend en essentieel is voor ons “energiemanagement”.
Ze geeft ruimte aan de cursisten om hun eigen beleving naar voren te brengen, toch het geheel niet uit het oog verliezend.
Haar oefeningen blijven een hulpmiddel voor overdag tussendoor, ook al omdat ze zo pragmatisch zijn voorgesteld.

nl_BENL