Feedback cursus ‘Leef vanuit je kracht’

De cursus is voor mij een ‘eye opener’ van groot formaat !   De werking van ons ‘stoffelijk’ lichaam kennen we in grote trekken, de organen kunnen we  benoemen en weten in hoofdzaak wat ze doen in onze lichaam.
De werking van het ‘energetisch lichaam’ was tot ‘voor’ de cursus voor mij totaal onbekend. Aangezien de twee in feite één geheel vormen….is de info vanuit de cursus samen met de vele oefeningen een enorme aanvulling en verrijking.

nl_BENL